8 DE MARÇ – 2024 DIA INTERNACIONAL DE LA DONA GRÀCIES A TOTES LES DONES QUE HAN LLUITAT I CONTINUAN LLUITAN PER LA IGUALTAT REAL ENTRE HOMES I DONES 💜💜💜