CONSELL DE CULTURA DIA 18 D’OCTUBRE-2023

La Pepi García i la María Campos, van representar a la nostra Entitat al Consell, es va parlar de la valoració de la Festa Major-2023. Estaban la majoria de les associacions que van mostrarse a la festa. Com ja sabeu nosaltres participen amb la TROBADA ANUAL DE PUNTAIRES. La nostra valoració va ser positiva.